Kobiety w starożytnej Grecji

wersja na komputer

Na podstawie dotychczas zebranych informacji nie jest możliwe dokładne opisanie wszystkich aspektów dotyczących życia kobiet w starożytnej Grecji. Wiadomym jest, co Grecy sądzili o kobietach i jakie panowały między nimi zależności, jednakże to, jak Greczynki żyły z dala od „wielkiego świata” swoich mężczyzn i czym zajmowały się w towarzystwie innych kobiet na razie pozostaje tajemnicą.

Tekst w języku angielskim

Najwięcej wiadomości o kobietach greckich pochodzi z Aten i Sparty, najważniejszych polis greckich starożytności. Przypuszcza się, że mniej ważne państwa-miasta naśladowały stosunki tam panujące.

Kobiety w Atenach

Według ateńskich filozofów (za wyjątkiem Platona), kobiety miały mieć silnie rozwiniętą sferę uczuciowa i słabe umysły. Z tego powodu mogły wyrządzić krzywdę sobie lub innym ludziom, należało więc je chronić i w miarę możliwości ubezwłasnowolnić. Każda kobieta miała zatem swojego opiekuna, którym mógł być ojciec, brat, mąż lub członek dalszej rodziny.

Kobieta mogła mieć własne stroje, klejnoty, własnych niewolników, nie mogła jednak sama niczego kupić, posiadać znaczniejszej własności ani zawrzeć jakiegokolwiek kontraktu. Opiekun kontrolował wszystkie aspekty jej życia. Obywatelstwo ateńskie upoważniało ją do poślubienia innego obywatela, uczestniczenia w niektórych świętach religijnych, nie dawało jednakże żadnych praw politycznych ani niezależności finansowej.

Dziewczyna wychodziła za mąż, kiedy uznano, że przeszła już okres dojrzewania i jest przygotowana do pełnienia roli matki. Opiekun młodej Greczynki był zobowiązany zapewnić odpowiedni posag przyszłej pannie młodej. Zaręczyny były symbolem akceptacji pana młodego dla narzeczonej i dla wnoszonego przez nią posagu. Małżeństwa zawierano zasadniczo z dwóch powodów: do pomnażania majątków i odpowiedniego zarządzania nimi oraz posiadania dzieci, czyli zapewnienia sobie spadkobierców. Uczucia nie grały żadnej roli przy wstępowaniu w ten związek.

Obowiązkiem każdej żony było urodzenie jak największej liczby dzieci i gospodarne zarządzanie domem. Było przyjęte, że porządna kobieta nie wychodziła na ulicę, nie licząc świąt i uroczystości religijnych. Greczynkami, które spotykano w mieście, były prostytutki, hetery, niewolnice lub kobiety, które bieda zmusiła do podjęcia pracy. Do obowiązków wypełniających dzień przykładnej greckiej pani domu należało zajmowanie się dziećmi, przędzenie i tkanie. Zdaniem Ateńczyków życie kobiety powinno być takie, aby nie mówiono o niej ani źle, ani dobrze, a na ulicę wypadało jej w ostateczności wyjść dopiero wtedy, gdy pytano: czyja to matka? – a nie: czyja to żona?

Okazuje się jednak, że ateńska rzeczywistość nie zawsze pokrywała się z wyobrażeniami Ateńczyków. Są pewne dowody na to, ze niektóre kobiety umiały czytać, pisać, a malowidła na wazach wskazują, że regularnie urządzały one spotkania ze swoimi przyjaciółkami.

Kobiety w Sparcie

Ze względu na wojskową organizację życia w Sparcie życie Spartanek znacznie różniło się od tego, jakie wiodły ich siostry w Atenach. Z racji tego, że ich ojcowie, mężowie i bracia cały dzień spędzali poza domem, nawet pożywiali się w towarzystwie innych mężczyzn, a do domu wracali tylko na noc, Spartanki cieszyły się większą swoboda niż Atenki.

Wszystko wskazuje na to, że małżeństwa w Sparcie były organizowane przez rodziców samych zainteresowanych, jednak panna na wydaniu nie miała nic do powiedzenia przy wyborze współmałżonka. Dziewczyna wychodziła za mąż mając 18 lat, znacznie później niż w Atenach. Prawdopodobnie jej wiek miał „gwarantować” zdrowe i silne dzieci a nie ich dużą liczbę. W rzeczywistości dziewczęta były dojrzalsze, bardziej odpowiedzialne i lepiej przygotowane do małżeństwa.

Kobiety w Sparcie w przeciwieństwie do tych w Atenach mogły dziedziczyć na równi ze swoimi braćmi, nie było przepisów zabraniających im posiadania np. ziemi na własność. I tak ponad jedna trzecia ziemi w Sparcie należała do kobiet. Córka prawnie dziedziczyła połowę tego, co syn, lecz biorąc pod uwagę otrzymywany przez nią spadek, dostawała tyle samo co jej brat.

Spartanki miały reputację zuchwałych, śmiałych kobiet, która szokowała innych Greków. Nosiły one krótkie, luźne tuniki, które w niczym nie krępowały ich ruchów. Dziewczęta w tym samym czasie co chłopcy uprawiały ćwiczenia fizyczne i, tak samo jak oni, ćwiczyły nago. Były one również zachęcane do rozwijania swoich zdolności intelektualnych.

W Atenach mąż bywał rzadko w domu, gdyż większość czasu spędzał na dyskusjach lub słuchając nauk wielkich filozofów, a kiedy wracał z agory, wymagał od żony całkowitego posłuszeństwa. Spartańczyk bywał w domu jeszcze rzadziej niż Ateńczyk i dlatego na jego żonie spoczywała odpowiedzialność za podejmowanie wszystkich ważnych decyzji oprócz tych dotyczących armii i zbrojeń. W ten sposób kobieta niejako wyzwoliła się spod dominacji męża, pozostawiając jednak sprawy państwowe wyłącznie mężczyznom.

Warto wspomnieć o tym, że zarówno w Sparcie, jak i w Atenach, a co za tym idzie, we wszystkich polis greckich, małżeństwo było uważane za formalność, obowiązek każdego obywatela względem państwa. Kobieta miała za zadanie tylko urodzić i wychować dzieci oraz zajmować się domowymi pracami, uczucia i zrozumienia Grecy szukali u heter i konkubin.

Więcej o Grecji Grecja na Wikipedii

 2012-11-11


Demokracja w starożytnej Grecji
Jak wyglądał ustrój społeczny i polityczny w starożytnej Grecji? Co było ojczyzną Demokracji? Co zawierał w sobie kodeks Drakoński?

Sparta
Co spowodowało rozkwit Sparty? Na jakich zasadach się opierała i jaką rolę odegrała w procesie formowania się państw Grecji?

Aleksander Macedoński
Jak wyglądało życie młodego wodza? Jakimi cechami odznaczał się Aleksander i co mu pomogło w osiągnięciu tylu sukcesów? W jaki sposób posiadł tak ogromną wiedzę w wielu dziedzinach?

Najsłynniejsi greccy filozofowie
Jacy filozofowie błysnęli swoim geniuszem i wspięli się wysoko podczas swojego życia? W jakich dziedzinach nauki specjalizowali się i co im zawdzięczamy?

Monety greckie
Jak wyglądał handel w starożytnej Grecji? Jaka była geneza systemu monetarnego i w jaki sposób system płatniczy był usprawniany?

Pitagoras
Kim był Pitagoras? W jakich latach żył i jakie były jego największe osiągnięcia? Co mu dzisiaj zawdzięczamy?

Tales z Miletu
Kim był Tales z Miletu? W jakim okresie żył i w czym się wsławił? Co zawdzięczają mu niektóre dziedziny nauki?

Wojna peloponeska
Jaką rolę odegrała wojna peloponeska w historii Grecji? Jakie znamienite postacie ściśle łączą się z tym wydarzeniem?

 • Strona główna
 • Historia Grecji
 • Początki Grecji
 • Demokracja
 • Sparta
 • Wojny greckie
 • Wojna peloponeska
 • Powstanie świata
 • Wierzenia Greków
 • Mity greckie
 • Bogowie i boginie
 • Mity i legendy
 • Architektura Grecji
 • Filozofowie
 • Pitagoras
 • Tales z Miletu
 • Monety greckie

  A może potrzebujesz materiałów do wypracowania z historii? Zobacz:
  Starożytny Rzym

  Starożytny Egipt

  Ancient Rome

  Ancient Greece

  Na luzie
  Dobierz zestaw

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

  Pomoc z fizyki

  Rozwiązane zadania z fizyki