Architektura staroźytnej Grecji

Wszechstronność świątyń i ich różnorodność sprawiają, że bardzo trudno jest orzec, jakie elementy kultury greckiej mają charakter rodzimy, a jakie są importami.

Jest pewne, że sztuka i architektura mykeńska czerpała inspirację przy budowie świątyń ze sztuki azjatyckiej. Jest jednak pewne, że w późniejszym okresie zarówno architektura jak i sztuka wzorowały się na Egipcie.

Architektura świątyń

Architektura staroźytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć róşnych bĂłstw. Mimo, Ĺźe świątynie były rozległe i okazałe to jednak, Celli, czyli pomieszczenia kultowe były bardzo wąskie. Uzasadniano to tym, Ĺźe świątynia spełniała rolę domu bĂłstwa, a nie jak w chrześcijaństwie miejsca, w ktĂłrym gromadzili się wierni, aby uczestniczyć w naboĹźeństwie.

Klasyczne świątynie staroĹźytnej Grecji budowano zgodnie z wiąrą, Ĺźe pewne kształty i proporcje są miłe bogom. Istnieją trzy główne antyczne porządki architektoniczne, ktĂłre róşnią się ornamentyką i proporcjami kolumn, a ktĂłrej konstrukcje opierają się na głowicach.

Wspaniałość‡ greckiej architektury nie polega na wysokim poziomie techniki, lecz na genialnym wyczuciu proporcji oraz wyostrzonej świadomości perspektywy. Przykładem moĹźe być zwyczaj pogrubiania środkowych części kolumn po to, by oglądane z pewnej odległości nie sprawiały wraĹźenia wklęsłych.

Zabytki starożytnych Aten

Zabytki starożytnych Aten podzielone były na trzy główne zespoły:

 • najważniejszy Akropol z Partenonem i budowle u stóp wzgórza - m. in. teatr Dionizosa, pomnik Lizykratesa,
 • pozostałości 2 rynków (tj. greckiego - Agory i rzymskiego z Wieżą Wiatrów)
 • dzielnica garncarzy Keramejkos i wielka nekropolia - grupa budowli na miejscu dzielnicy Hadrianopolis (m. in. świątynia Zeusa Olimpijskiego).

 • W drugiej połowie V w. Ateny pod rządami Peryklesa stały się głównym ośrodkiem sztuki, działali tu wybitni architekci. Natomiast w IV w. zapoczątkowano monumentalizację architektury uĹźytkowej (teatry, stadiony), powstawały budowle sakralne i świeckie (hotele w Olimpii, arsenał w Pireusie).

  Rozkwit budownictwa

  W okresie hellenizmu (323 - 30 r. p. n. e.) nastąpił ‚ rozkwit urbanistyki i budownictwa uźytkowego. Wznoszono monumentalne budowle ś›wieckie, a w budownictwie mieszkalnym pojał się dom z malowidłami ściennymi, mozaikami posadzkowymi i urządzeniami kanalizacyjnymi.

  Domy, w których mieszkali Grecy, nawet ci zamożniejsi, były niepozorne, gdyż rozrzutność‡ w tej dziedzinie i w ogóle nadmierna skłonność do popisywania się posiadanym majątkiem była źle widziana w polis, narzucającej wszystkim mniej więcej podobny, nacechowany umiarkowaniem, tryb Ĺźycia. Natomiast zbiorowość czyniła wszystko, aby swoim bogom wznieść jak najwspanialsze świątynie, ktĂłre stanowiły świadectwo poboĹźności i potęgi państwa.

  Źródła

  N. G. L. Hammond, "Dzieje Grecji", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973

  John M. Roberts, „Azja Wschodnia i Grecja klasyczna”, Ilustrowana Historia Świata tom II, wyd. Świat Książki, Warszawa 1999

  Literatura

  Józef Wolski, "Historia powszechna. Starożytność", Warszawa PWN

   2014-09-11/2  Zobacz takĹźe:
  StaroĹźytny Rzym
  Ancient Rome
  StaroĹźytny Egipt

  Na luzie
  I co ty na to?

  Portal młodych kobiet
  Dobierz zestaw

  Strona główna
  Homer i jego dzieła
  Historia Grecji
  Początki Grecji
  Demokracja
  Sparta
  Wojny greckie
  Wojna peloponeska
  Powstanie świata
  Wierzenia GrekĂłw
  Mity greckie
  Bogowie i boginie
  Mity i legendy
  Architektura Grecji
  Filozofowie
  Pitagoras
  Tales z Miletu
  Monety greckie

  A może potrzebujesz materiałów do wypracowania z historii? Zobacz:
  StaroĹźytny Rzym

  StaroĹźytny Egipt

  Ancient Rome

  Ancient Greece

  Na luzie
  Dobierz zestaw

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

  Pomoc z fizyki

  Rozwiązane zadania z fizyki