Architektura starożytnej Grecji

Wszechstronność świątyń i ich różnorodność sprawiają, że bardzo trudno jest orzec, jakie elementy kultury greckiej mają charakter rodzimy, a jakie są importami.

Jest pewne, że sztuka i architektura mykeńska czerpała inspirację przy budowie świątyń ze sztuki azjatyckiej. Jest jednak pewne, że w późniejszym okresie zarówno architektura jak i sztuka wzorowały się na Egipcie.

Architektura świątyń

Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw. Mimo, że świątynie były rozległe i okazałe to jednak, Celli, czyli pomieszczenia kultowe były bardzo wąskie. Uzasadniano to tym, że świątynia spełniała rolę domu bóstwa, a nie jak w chrześcijaństwie miejsca, w którym gromadzili się wierni, aby uczestniczyć w nabożeństwie.

Klasyczne świątynie starożytnej Grecji budowano zgodnie z wiarą, że pewne kształty i proporcje są miłe bogom. Istnieją trzy główne antyczne porządki architektoniczne, które różnią się ornamentyką i proporcjami kolumn, a której konstrukcje opierają się na głowicach.

Wspaniałość greckiej architektury nie polega na wysokim poziomie techniki, lecz na genialnym wyczuciu proporcji oraz wyostrzonej świadomości perspektywy. Przykładem może być zwyczaj pogrubiania środkowych części kolumn po to, by oglądane z pewnej odległości nie sprawiały wrażenia wklęsłych.

Zabytki starożytnych Aten

Zabytki starożytnych Aten podzielone były na trzy główne zespoły:

 • najważniejszy Akropol z Partenonem i budowle u stóp wzgórza - m. in. teatr Dionizosa, pomnik Lizykratesa,
 • pozostałości 2 rynków (tj. greckiego - Agory i rzymskiego z Wieżą Wiatrów)
 • dzielnica garncarzy Keramejkos i wielka nekropolia - grupa budowli na miejscu dzielnicy Hadrianopolis (m. in. świątynia Zeusa Olimpijskiego).

 • W drugiej połowie V w. Ateny pod rządami Peryklesa stały się głównym ośrodkiem sztuki, działali tu wybitni architekci. Natomiast w IV w. zapoczątkowano monumentalizację architektury użytkowej (teatry, stadiony), powstawały budowle sakralne i świeckie (hotele w Olimpii, arsenał w Pireusie).

  Rozkwit budownictwa

  W okresie hellenizmu (323 - 30 r. p. n. e.) nastąpił rozkwit urbanistyki i budownictwa użytkowego. Wznoszono monumentalne budowle świeckie, a w budownictwie mieszkalnym pojawił się dom z malowidłami ściennymi, mozaikami posadzkowymi i urządzeniami kanalizacyjnymi.

  Domy, w których mieszkali Grecy, nawet ci zamożniejsi, były niepozorne, gdyż rozrzutność w tej dziedzinie i w ogóle nadmierna skłonność do popisywania się posiadanym majątkiem była źle widziana w polis, narzucającej wszystkim mniej więcej podobny, nacechowany umiarkowaniem, tryb życia. Natomiast zbiorowość czyniła wszystko, aby swoim bogom wznieść jak najwspanialsze świątynie, które stanowiły świadectwo pobożności i potęgi państwa.

  Źródła:

  N. G. L. Hammond, "Dzieje Grecji", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973

  John M. Roberts, „Azja Wschodnia i Grecja klasyczna”, Ilustrowana Historia Świata tom II, wyd. Świat Książki, Warszawa 1999

  Literatura

  Józef Wolski, "Historia powszechna. Starożytność", Warszawa PWN

   2014-09-11/2  Zobacz także:
  Starożytny Rzym
  Ancient Rome
  Starożytny Egipt

  Na luzie
  I co ty na to?

  Portal młodych kobiet
  Dobierz zestaw

 • Strona główna
 • Historia Grecji
 • Początki Grecji
 • Demokracja
 • Sparta
 • Wojny greckie
 • Wojna peloponeska
 • Powstanie świata
 • Wierzenia Greków
 • Mity greckie
 • Bogowie i boginie
 • Mity i legendy
 • Architektura Grecji
 • Filozofowie
 • Pitagoras
 • Tales z Miletu
 • Monety greckie

  A może potrzebujesz materiałów do wypracowania z historii? Zobacz:
  Starożytny Rzym

  Starożytny Egipt

  Ancient Rome

  Ancient Greece

  Na luzie
  Dobierz zestaw

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

  Pomoc z fizyki

  Rozwiązane zadania z fizyki